ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

mpekri-espa

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελούν το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά…

mpekri-civil-engineer

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το τεχνικό μας γραφείο ασχολείται καθημερινά με : έκδοση οικοδομικών αδειών, έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, αποτύπωση και σχεδίαση τοπογραφικών διαγραμμάτων…

mpekri-constructions

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Το τεχνικό μας γραφείο καλύπτει μία ευρεία γκάμα εργασιών όπως: Την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων κάθε είδους. Κατασκευάζουμε μεταλλικά κτίρια ολόσωμου φορέα…

mpekri-insurances

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης στη Ζωή,στην Υγεία,στην προστασία της περιουσίας, στις υπηρεσίες βοήθειας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ