ΕΣΠΑ

Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ  αποτελούν το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε.

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ είναι η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Το γραφείο μας ως αρωγός αυτής της προσπάθειας και με  εμπειρία, ικανότητα, και αρτιότητα μελετών αναλαμβάνει την μελέτη-ανάπτυξη-υλοποίηση όλων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ καθώς και όλων των Αναπτυξιακών προγραμμάτων του κράτους από την  συμπλήρωση φακέλων και την κατάθεση των δικαιολογητικών με πλήρη υπευθυνότητα καθώς και την διεκπεραίωση όλων των παρεμβάσεων μέχρι και το τέλος του έργου.

mpekri-espa

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ