Πολιτικός Μηχανικός

Το τεχνικό μας γραφείο  ασχολείται καθημερινά με :

 • έκδοση οικοδομικών αδειών
 • έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
 • αποτύπωση και σχεδίαση τοπογραφικών διαγραμμάτων
 • νομιμοποίηση αυθαίρετων (ν. 4178/2013)
 • νομιμοποίηση σταύλων – κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ν. 4056/2012)
 • εξοικονομώ κατ οίκον
 • μελέτες νέων αγροτών – σχεδία βελτίωσης γεωργοκτηνοτρόφων
 • συμπλήρωση κτηνοτροφικών μητρώων
 • γεωτεχνικές μελέτες-εκθέσεις αδειών λειτουργίας σταύλων
 • άδειες γεωτρήσεων
 • ανακαινίσεις- διακοσμήσεις κτιρίων και καταστημάτων

Όλα αυτά τα θέματα των δραστηριοτήτων μας χρειάζονται τη στήριξη, τον σχεδιασμό τη μελέτη και διεκπεραίωση από ικανό και έμπειρο Τεχνικό γραφείο.

Έτσι λοιπόν βασικός στόχος και σκοπός του γραφείου μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη σε συνδυασμό βέβαια με οικονομικές λύσεις λόγω των δύσκολων καιρών που διανύουμε.

Αυτά τα εχέγγυα παρέχει το Τεχνικό-Μελετητικό Γραφείο της Ευφροσύνης Δ. Μπεκρή. Εμπειρία, ικανότητα, αρτιότητα μελετών και συμπλήρωσης φακέλων καθώς και οι πολύτιμες υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα αποτελούν  τα βασικά χαρακτηριστικά του.

mpekri-civil-engineer

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ